Per dipositar preprints en el servidor de web del Grup cal fer el següent: